Pořadatelství akcí

Během roku pořádáme různé sportovní i společenské akce, které se sportem úzce souvisí. V průběhu roku pořádá SCS ČUS Brno-město několik náborových a sportovních akcí pro děti z mateřských a základních škol. Na několika významných akcích okresu Brno-město se pravidelně podílíme jako spolupořadatelé.