Základní informace

Servisní centrum sportu ČUS Brno-město je pobočný spolek, který byl založen hlavním spolkem Českou unií sportu. Servisní centrum poskytuje odborné služby tělovýchovným jednotám, sportovním klubů a svazům na území okresu Brno-město.

Základním dokumentem Servisního centra jsou stanovy. Statutárním orgánem pak předseda. Pobočný spolek je zapsán u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou L 70811.

SCS ČUS Brno-město za rok 2017 sdružuvalo více než 42 000 sportovců všech věkových kategorií ve více než stovce sportovních klubů a tělovýchovných jednot s působností v okrese Brno-město. V rámci Jihomoravského kraje se jedná o okres s nejvyšším zastoupením sportovců.